Poradnie / Poradnia Alergologiczna
Poradnia Alergologiczna

Przyjmują dr Maria Zielińska i dr Ewa Wiewiórowska
Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej
Rejestracja (osobiście lub telefonicznie) czynna w godzinach pracy poradni.

Tel. (041) 386-14-91

386-14-92
386-14-93
386-18-81

Wewnętrzny: 255
Wydrukuj stronę

Copyright © 2008 NZOZ Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie                    Webmaster: Cezary Polit Liczba odwiedzin: 00180501