DOBROWOLNE, PŁATNE DODATKOWO USŁUGI POŁOŻNICZO-​PIELĘGNIARSKIE

Wykaz usług położniczo-​pielęgniarskich

świad­c­zonych przez NZOZ MAJAMED

CEN­NIK DO POBRANIA

Wymienione usługi są wykony­wane odpłat­nie przez Niepub­liczny Zakład Opieki Zdrowot­nej MAJA-​MED Elż­bi­eta Maj. Są to usługi dobrowolne — świad­c­zone wyłączne na życze­nie pacjenta.

Kon­takt:


Elż­bi­eta Maj - Położna Odd­zi­ałowa Odd­zi­ału Położniczo-​Ginekologicznego, Neona­to­log­icznego, Pediatrycznego.

tel. 692588368