Porad­nia Noc­nej i Świątecznej Opieki Zdrowot­nej Artmedik Sp. z o. o.

 

Porad­nia Noc­nej i Świątecznej Opieki Zdrowot­nej Artmedik Sp. z o. o.

ul. Mało­goska 25; 28300 Jędrzejów

tele­fon 41 388 28 19

Porad­nia realizuje:

1. 1.Świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w warunk­ach ambu­la­to­ryjnych

Adres miejsca udziela­nia świad­czeń: Jędrze­jów ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrzejów

tele­fonu kon­tak­towy dla Świad­czenio­bior­ców: 41 388 28 19

2. 2. Świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w miejscu zamieszka­nia lub pobytu świad­czenio­biorcy

tele­fonu kon­tak­towy dla Świad­czenio­bior­ców: 41 388 28 19