Misja Szpitala

„Leczenie na możliwie najwyższym poziomie. 

Profesjonalne reagowanie na potrzeby pacjentów”.

Cel Szpitala:
„Uzyskanie miana najlepszej placówki służby zdrowia w województwie poprzez zaspokajanie wszystkich potrzeb pacjentów”. 

Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego
w Jędrzejowie działa w oparciu o umowy zawarte z Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, co gwarantuje pacjentom uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych
z pobytem w szpitalu, leczeniem i diagnostyką.

Jędrzejów, lipiec 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

.