Artmedik Sp z o.o Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie, infor­muje, że z dniem 1 kwiet­nia 2018 r., odwiesza dzi­ałal­ność Odd­zi­ału Pedi­atrycznego. Odd­ział Pedi­atryczny, począwszy od dnia 01.04.2018 r. będzie przyj­mował Pacjentów.