Lecze­nie na możli­wie najwyższym poziomie

Pro­fesjon­alne reagowanie na potrzeby pacjentów

PORAD­NIA NOC­NEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOT­NEJ ARTMEDIK SP. Z O. O.
Porad­nia Noc­nej i Świątecznej Opieki Zdrowot­nej Artmedik Sp. z o. o.
ul. Mało­goska 25; 28 – 300 Jędrzejów, tele­fon 41 388 28 19

Porad­nia realizuje:
  • Świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w warunk­ach ambulatoryjnych
  • Świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w miejscu zamieszka­nia lub pobytu świadczeniobiorcy